Стойността на превоза се заплаща след докарване на автомобила

27.06.2017